bildemontering

Vad är bildemontering?

Bildemontering innebär att man plockar isär bilen samt dränerar den från farliga vätskor såsom motorolja, kvicksilver, kylarvätska och bensin/diesel. Platsen där man gör detta brukar kallas bilskrot. Det brukar finnas en andrahandsmarknad för bildelarna som man plockat från bilen och dessa brukar sedan säljas direkt över disk på bilskroten/bildemonteringen eller via nätet. I regel brukar dock inte allt vara säljbart och det är vanligt att exempelvis bilram och liknande istället plattas ihop till kuber för att sedan gå till så kallad fragmentering vilket innebär att de tuggas sönder till metallflis. Metallflisen kan sedan återanvändas för att bygga nya bilar.

Bildemontering kräver tillstånd

För att bedriva bildemontering/bilskrot så krävs tillstånd från Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Detta eftersom en verksamhet inom bildemontering kan ha stora effekter på miljön och det är därför viktigt att det sköts på rätt sätt. Det finns för närvarande ett 150-tal bildemonteringar runt om i landet med tillstånd/auktorisation från Länsstyrelsen.

Vad är en bilkyrkogård?

En bilkyrkogård är en bildemontering där bilar stått förvarade väldigt länge så att de börjat växa mossa och liknande på dem.

Kan man få pengar för att skrota bilen?

Tidigare kunde man få en så kallad skrotningspremie från staten men den togs bort 2007. Istället infördes då det så kallade producentansvaret som innebär att bilproducenten är skyldig att gratis ta emot de bilar som de producerat. Bilproducenterna har därför träffat avtal med bildemonteringarna som innebär att de tar emot bilarna när de lämnats till bildemonteringen. Med andra ord är det gratis att lämna in bilen på en bildemontering men man får själv bekosta transporten av bilen till bildemonteringen. Vissa bildemonteringar kan hämta bilen åt dig mot en viss kostnad som brukar vara mellan 0 kr och uppåt.

Viss konkurrens råder även mellan bildemonteringarna så ibland kan man bli erbjuden en summa pengar (brukar vara ett par hundralappar upp till en tusenlapp) från bildemonteringen om man har en bil med värdefulla bildelar.

Vi kan också tillägga att intresseorganisationen Motormännen jobbar för att återinföra en skrotningspremie på 10 000 kr, detta kan du läsa mer om i deras valmanifest.

Skyldighet att lämna in bilen på bildemontering

Det är inte tillåtet att på eget bevåg lämna bilen ute i naturen eller på någon annan plats och sedan överge den, då bryter man mot miljöbalken. Man är skyldig att lämna i n en uttjänt bil på bildemontering så att den kan återvinnas på ett så miljösäkert sätt som möjligt. På samma sätt så har staten tagit på sig att säkerställa att bildemontering finns inom 5 mil var man än befinner sig i Sverige, med undantag av vissa områden i glesbygden. Om du inte vet var du kan lämna in bilen för skrotning så kan du kontakta din kommun eller BilRetur, som är bilproducenternas samlade mottagningssystem. Vill du hellre få bilen lagad så kan du besöka en bilverkstad.

Att tänka på om du skall skrota din bil

Att skrota bilen genom att lämna in den på en bildemontering medför en del pappersexercis. Förmodligen står du som ägare till bilen och då är det viktigt att säkerställa att ägandet går över från dig. Annars kan du exempelvis bli skyldig att framöver betala skatt och böter för bilen. Säkerställ därför att nedan blir korrekt ifyllt vid avlämnandet av bilen hos bildemonteringen.

– registreringsbevis (del 2)

– mottagningsbevis, oavsett om bilen lämnas vid mottagningsställe/bildemontering/bilskrot alternativt om den hämtas

– legitimation (kan vara exempelvis körkort eller pass)

– lämnar någon annan bilen åt dig? Då krävs fullmakt.

För mer detaljerad info om hur du lämnar bilen på ett korrekt sätt så kan du läsa mer på BilReturs hemsida.

Förhoppningsvis har du nu lärt dig lite mer om vad bildemontering är och vad du bör tänka på kring detta. Kör försiktigt och har din bil blivit uttjänt vänta inte för länge med att lämna in den hos närmaste skrot!

Länktips